ចំណេះដឹង

គន្លឹះ​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​សង្គម ព្រមទាំង​គំនិត​ល្អៗ​ពី​ធុរជន សហគ្រិន និង​មនុស្ស​សំខាន់ៗ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន។

កត្តា​៨​យ៉ាង​​និង​គោលការណ៍​សំខាន់​៣ ដែល​នាំ​ឲ្យ​ជីវិត​ជោគជ័យ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
លោក​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​បាន​អាន​ច្រើន​រួច​មក​ហើយ​អំពី​គន្លឹះ​សម្រាប់​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ជីវិត ជា​ពិសេស គឺ​អាន​ឯកសារ​ជា​ភាសា​បរទេស។