ជ័យ ជំនះ

Articles by author ជ័យ ជំនះ

តាមរយៈ​ហ្វេកប៊ុក អាមេរិក​និង​ចិន​ប៉ះ​ទង្គិច​គ្នា​ពី​រឿង​កម្ពុជា

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
តាមរយៈ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេកប៊ុក ស្ថានទូត​អាមេរិក​និង​ស្ថានទូត​ចិន​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ បាន​​ប៉ះ​ទង្គិច​គ្នា​ជា​បន្ត ពី​រឿង​កម្ពុជា លើ​ប្រធាន​បទ​ឱនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម រវាង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង ដែល​នេះ​ជា​ជម្លោះ​បែប​ថ្មី​មួយ មិន​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក។