ជ័យ ជំនះ

Articles by author ជ័យ ជំនះ

កម្ពុជា​«សោក​ស្តាយ»​ចំពោះការ​ចាប់​ផ្ដើម​​នីតិ​វិធី​​ដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះពន្ធ EBA បណ្តោះ​អាសន្ន

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​សម្ដែង​«ការ​សោកស្តាយ»​ចំពោះ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ក្នុង​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ជា​ផ្លូវការ​ដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះពន្ធ «អ្វីៗ​គ្រប់​យ៉ាង​លើកលែង​តែ​អាវុធ (EBA)» ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន ពី​កម្ពុជា ដោយសារ​បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ។