អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូមួយចំនួន ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងឃើញឱកាសវិនិយោគខុនដូតម្លៃទាប

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កន្លងមកការអភិវឌ្ឍខុនដូច្រើនតែមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលក្រុង និងតម្លៃខ្ពស់ ប៉ុន្ដែ ថ្មីៗនេះ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបានងាកមករកការអភិវឌ្ឍខុនដូ នៅតំបន់សក្ដានុពលជាយរាជធានីភ្នំពេញវិញ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលប្រាក់ចំណុលទាប និងមធ្យមអាចមានលទ្ធភាពទិញបាន។