អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

គម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរាមតម្លៃ ១៦ពាន់លានដុល្លារកំពុងបង្កើនល្បឿនសាងសង់ឡើងវិញ ក្រោយរាំងស្ទះដោយសារកូវីដ១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
គម្រោងយក្ស Bay of Lights ឬគម្រោងទីក្រុងរាម តម្លៃ១៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កំពុងចាប់ផ្ដើមបង្កើនល្បឿនការងារសាងសង់របស់ខ្លួនឡើងវិញហើយ ក្រោយពីគម្រោងនេះ បានជួបបញ្ហារាំងស្ទះមួយរយៈដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩។ ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងនេះ បានអះអាងថាការងារសាងសង់គម្រោងនេះ នឹងត្រូវធ្វើឡើងជា ៥ដំណាក់កាល ហើយនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅចន្លោះឆ្នាំ ២០៣០-២០៤០។