អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ បន្ត​វាយ​លុក​នៅ​តាម​ខេត្ត​ដែល​មាន​សក្តានុពល?

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​កម្ពុជា នៅ​តែ​បន្ត​អះអាង​ឲ្យ​ដឹង​ថា សុខភាព​​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ នឹង​នៅ​តែ​បន្ត​អភិវឌ្ឍ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ នៅតាម​បណ្តា​ខេត្ត​ដែល​មាន​សក្តានុពល ដូចជា ខេត្ត​ព្រះសីហនុ សៀមរាប បាត់ដំបង និង​ជា​ពិសេស នៅ​ក្នុង​និង​ជាយ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​តែ​ម្តង។