អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

“ទិញ​ផ្ទះ ឈ្នះ​ខុនដូ” និង​​ទទួល​បាន​ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​បន្ថែម​ទៀត ពី​គម្រោង​ដឹស្តា ដាយមិន II (ផ្លូវ​៦០​ម៉ែត្រ)

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ប្រម៉ូសិនរង្វាន់ធំ “ ទិញផ្ទះ ឈ្នះខុនដូ ” ហើយទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសបន្ថែមទៀត ពីគម្រោងដឹស្តា ដាយមិន II (ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ) ការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបន្ថែមនេះមានសុពលភាពត្រឹមបំណាច់ខែសីហា នេះតែប៉ុណ្ណោះ។