អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

ក្រោយបើកប្រទេសឡើងវិញ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រំពឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនរង្វង់៣%ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នឹងបន្ដកើនលើស៥%នៅឆ្នាំ២០២២

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា រំពឹងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់៣%នៅឆ្នាំ២០២១ ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការល្អនៅរយៈពេលពីរខែបន្ទាប់ពីការប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ។