#ភាពក្រីក្រ

Articles by Tag ភាពក្រីក្រ

UNDP៖ អត្រា​ភាព​ក្រីក្រ​នៅ​កម្ពុជា​នឹង​កើន​ទ្វេដង ដល់​ទៅ ១៧,៦% ដោយសារ​តែ​វិបត្តិ​កូវីដ-១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
អត្រាភាពក្រីក្រ​នៅ​កម្ពុជា អាចនឹង​កើន​ឡើង​ជិតទ្វេដង ដល់ទៅ ១៧,៦% ខណៈដែល​អត្រា​អ្នកអត់​ការងារ​ធ្វើវិញ នឹងកើន​ឡើង​ដល់ទៅ ៤,៨% ។ នេះបើ​តាម​របាយការណ៍​សង្ខេប​នៃគោលនយោបាយ ដែលបាន​វាយតម្លៃ​ពីផល​ប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​ដោយសារតែ​កូវីដ-១៩ របស់កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ (UNDP) ដែលបាន​ចេញផ្សាយ​នៅថ្ងៃទី ៨ ខែតុលាឆ្នាំ​២០២០ ព្រមទាំង​បានផ្សាយ​បន្ដ​ដោយ​ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម (VNA)។