#ក្រុមហ៊ុន Meta

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុន Meta

ប្រាក់ចំណេញក្រុមហ៊ុនមេរបស់ហ្វេសប៊ុកកើនឡើងខ្ពស់ក្រោយកាត់បន្ថយបុគ្គលិក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុន មេតា (Meta) ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៥ បានបង្ហោះពីរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ ដែលក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថា បានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកើនឡើង និងការចំណាយទាបបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំៗជាច្រើន។