#កូវីដ-១៩

Articles by Tag កូវីដ-១៩

វៀតណាមកំពុងតាមយកចិត្តវិនិយោគិនបរទេស ខណៈកូវីដ-១៩កំពុងបង្កការរំខានដល់ការផលិតក្នុងស្រុក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម បានចេញមុខធានាអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម នឹងមិនធ្វើឲ្យ វិនិយោគិនបរទេស បាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដ-១៩ របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះឡើយ បើទោះបីជា បញ្ហាប្រឈម កើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយ។