#មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ពលរដ្ឋខ្មែរជាង៨០%​ខ្វះ​ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើមចមនៃបំណុលវ័ណ្ឌក

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណតែ១៨ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពោល ចេះប្រើប្រាស់កម្ចីដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើន ខណៈជាង៨០ភាគរយទៀត គ្មានចំណេះដឹងផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអ្នកជំនាញអះអាងថា នេះ គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានបំណុលវ័ណ្ដក។ សូមអានបទសម្ភាសរវាងលោក រ៉ឹម ភារី អ្នកយកព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រ ខេមបូណូមីស ជាមួយ លោក ង៉ែត ជូ ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Emerging Markets Consulting ដូចតទៅ៖