#មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសំខាន់ៗ ក្រោយលក់ភាគហ៊ុន ១០០% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ KB

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់ៗមួយចំនួន ក្រោយគ្រឹះស្ថាននេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន KB Financial Group របស់កូរ៉េខាងត្បូងទិញយកភាគហ៊ុន១០០%។ ក្នុងនោះដែរ លោក សឹម សេនាជាតិ ដែលជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ក៏បានលាលែងចេញពីតំណែងផងដែរ បន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល១៨ឆ្នាំ ។