#មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

Articles by Tag មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

IMF កំពុងធ្វើកម្មវិធីរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលឱ្យធនាគារកណ្តាលក្នុងពិភពលោកធ្វើប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនិងប្រទេស

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) កំពុងធ្វើការលើកម្មវិធីមួយសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់បណ្ដាធនាគារកណ្តាលនៅទូទាំងសកលលោក ដែលហៅកាត់ថា CDBCs ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរវាងប្រទេសនានា។ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបាន ស្ថាប័ននេះត្រូវការឱ្យធនាគារកណ្តាលយល់ព្រមលើក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិទូទៅសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរប្រតិបត្តិការជាសកល។ គោលបំណងនៃកិច្ចការនេះគឺដើម្បីឱ្យមានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងយុត្តិធម៌ ខណៈដែលរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមានហានិភ័យ។