#នាំចេញអង្ករ

Articles by Tag នាំចេញអង្ករ

កម្ពុជានៅតែកំពុងរកឱកាសនាំចេញអង្ករទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន!

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ កម្ពុជានៅតែកំពុងសំឡឹងរកមើលទីផ្សារនាំចេញអង្ករទៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ាន ជាពិសេសប្រទេសហ្វីលីពីនតែម្ដង ដោយសង្ឃឹមថាវាជាផ្នែកមួយជួយស្តារការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា ដែលជួបបញ្ហាធ្លាក់ចុះមួយរយៈចុងក្រោយនេះ។ ការងាកមករកទីផ្សារនៅហ្វីលីពីននេះ ក្រោយពេលដែលប្រទេសនាំចូលអង្ករធំជាងគេមួយនេះ បានប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើការនាំចូលអង្ករ ដើម្បីធានាឲ្យតម្លៃអង្ករលក់ក្នុងស្រុកមានតម្លៃសមរម្យ ចំពេលដែលបច្ចុប្បន្ន ហ្វីលីពីនក៏កំពុងស្វែងរកការនាំចូលអង្ករពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត ដើម្បីធ្វើពិធិធកម្មនាំចូលផងដែ