#នាំចេញអង្ករ

Articles by Tag នាំចេញអង្ករ

កម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅចិន ហក់ឡើង ៤៤% ខណៈ​នាំទៅអឺរ៉ុប ដាំក្បាលចុះជិត ៣០% នៅ៩ខែឆ្នាំ ២០១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្នុងរយៈពេល ៩ខែ នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញអង្ករប្រមាណ ៤០ម៉ឺនតោន កើនឡើងប្រមាណជាង ២% បើធៀបនឹងបិរមាណនាំចេញអង្ករកាលពី៩ខែឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញអង្ករទៅចិន បានហក់កើនឡើងជាង ៤៤% ប៉ុន្ដែ ការនាំចេញទៅអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុករហូតដល់ ជិត ៣០%។ នេះបើតាមរបាយការណ៍នាំចេញអង្ករដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ។