#ប្រទេសកម្ពុជា

Articles by Tag ប្រទេសកម្ពុជា

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អារ៉ាប់រួមកើនជាង៥០% នៅឆ្នាំ២០២១ ខណៈការបង្កើតFTA ទ្វេភាគីកំពុងសិក្សាលទ្ធភាព

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រទេសកម្ពុជា និងអារ៉ាប់រួម កំពុងសិក្សាពីលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំឲ្យមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា ដើម្បីពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត ខណៈដែលនៅឆ្នាំ២០២១ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា-អារ៉ាប់រួម មានប្រមាណ ១៥១លានដុល្លារ មានការកើនឡើង ៥២% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ ៩៩លានដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា។