#អាកាសចរណ៍ថៃ

Articles by Tag អាកាសចរណ៍ថៃ

Thai Airways ត្រូវការពេល ៥ឆ្នាំ ដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឡើងវិញ ក្រោយពីប្រកាសក្ស័យធន

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តុលាការក្ស័យធនកណ្ដាល (Central Bankruptcy Court) បានទទួលយកករណីរបស់ក្រុមហ៊ុន Thai Airways និងកំណត់ថ្ងៃបើកសវនការ លើកដំបូងនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខ ហើយដំណើរការនៃការរៀបចំនូវរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ថៃមួយនេះ ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ រំពឹងថា នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលារហូតដល់ ៥ឆ្នាំឯណោះ។