#អាមេរិក-កម្ពុជា

Articles by Tag អាមេរិក-កម្ពុជា

ទូតអាមេរិក​និយាយអំពី​​វឌ្ឍនភាព​​ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-អាមេរិក,​ ការជំរុញ​វិនិយោគ​អាមេរិក​នៅ​​កម្ពុជា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​លោក W. Patrick Murphy កាលពីថ្ងៃទី៤ វិច្ឆិកា ២០១៩ បានដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា ដែលរួមមានតំណាង​​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុងស្រុក​និង​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិកធំៗនៅកម្ពុជា ទៅចូលរួម​វេទិកា​ធុរកិច្ច ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វ៊ិក នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ដើម្បី​នាំ​ធរុជន​កម្ពុជា​ជួប​កសាង​ទំនាក់ទំនងជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនធំៗ​មកពី​អាមេរិក និង​ទៅ​មើល​បទបង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី​វិនិយោគសំខាន់ៗ ក៏ដូចជា​យន្តការ​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​ការវិនិយោគ របស់​អាមេរិក។