#អាមេរិក-កម្ពុជា

Articles by Tag អាមេរិក-កម្ពុជា

លោក ផៃ ស៊ីផាន៖ មន្រ្តី​ទូត​អាមេរិក​វេច​អីវ៉ាន់​ចេញ​ទៅ បើ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ស្រុក​ខ្មែរ

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែ​សីហា​នេះ បាន​សំណូមពរ​ឲ្យ​មន្រ្តី​ស្ថានទូត​អាមេរិក​គួរតែ​វេច​បង្វេច ចាក​ចេញ​ទៅ បើ​សិន​ជា​មិន​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​កម្ពុជា​នោះ​ទេ។