#អំបិល

Articles by Tag អំបិល

មន្ត្រីជំនាញជឿជាក់ថា អំបិលកម្ពុជានឹងមានទីផ្សារកាន់តែល្អ បើសិនបានចុះបញ្ជីជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកំពុងរៀបចំនីតិវិធី ដើម្បីចុះបញ្ជីអំបិលកំពត និងកែប និងផ្កាអំបិល ជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ(GI) ដើម្បីអភិរក្ស និងលើកស្ទួយការផលិតអំបិលនៅកម្ពុជា។ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ជឿជាក់ថា ប្រសិនបើអំបិលកម្ពុជាបានចុះបញ្ជី GI វានឹងជួយជំរុញឲ្យតម្លៃ និងការផលិតអំបិលនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងមួយកម្រិតទៀត ជាពិសេសជំរុញការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។