#អប់រំ

Articles by Tag អប់រំ

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ តម្លៃ ៤០លានដុល្លារថ្មីមួយ ត្រៀមបើកទទួលសិស្សចូលរៀន ៧ពាន់នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រោយពីចំណាយពេលសាងសង់អស់រយៈពេលជាង ២ឆ្នាំរួចមក វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដា ដែលចំណាយទុនវិនិយោគសរុបជិត ៤០លានដុល្លារអាមេរិក បានសម្រេចការសាងសង់របស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយ និងគ្រោងបើកទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនលើកដំបូង នៅខែក្រោយនេះ។ វត្តមានរបស់វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញថា នឹងបង្កើនធនធានមនុស្សផ្នែកនេះ កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត។