#រោងចក្រកាត់ដេរ

Articles by Tag រោងចក្រកាត់ដេរ

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ៖ កម្មករកម្មការិនីកន្លះលាននាក់នឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងរយៈពេល៣ខែ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជារំពឹងថា នឹងអាចសម្រេចគោលដៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកម្មករកម្មការិនីឲ្យបាន កន្លះលាននាក់នៅត្រឹមរយៈពេល៣ខែ ខណៈដែលយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកម្មករនិយោជិតរោងចក្រ ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែមេសា តទៅហើយ។