#សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក ប្រសិនបើការដំឡើងពិដានបំណុលបរាជ័យ?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
បញ្ហាជាប់គាំងនៃផែនការដំឡើងពិដានបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក កំពុងក្លាយជាកត្តាប្រឈមខ្លាំងមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ១ក្នុងពិភពលោកមួយនេះ។ បច្ចុប្បន្ន បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់ជាង៣១,៤ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកហើយ ប៉ុន្ដែ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏នៅតែត្រូវការខ្ចីបំណុលបន្ថែមទៀត ដើម្បីយកមកទូទាត់លើការចំណាយនានា បើមិនដូច្នោះទេ រដ្ឋាភិបាលលោកចូបៃឌិន នឹងត្រូវជួបវិបត្តិខ្វះសាច់ប្រាក់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះជាក់ជាមិនខានឡើយ។