#សេដ្ឋកិច្ចសកល

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចសកល

IMF ព្យាករថា អាស៊ីនឹងរួមចំណែក៦០% ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅឆ្នាំនេះ ខណៈឥណ្ឌានឹងរួមចំណែកធំជាងគេ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) បានអះអាងថា អាស៊ីបានដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ បើតាមការព្យាកររបស់ស្ថាប័ននេះអាស៊ីនឹងរួមចំណែករហូតដល់៦០%ឯណោះ នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលសរុបនៅឆ្នាំនេះ ក្នុងនោះឥណ្ឌា ដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយក្នុងចំណោមមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចកំពូលទាំង៥របស់ពិភពលោក នឹងរួមចំណែកធំជាងគេ។