#វិបត្តិនៅភូមា

Articles by Tag វិបត្តិនៅភូមា

រដ្ឋាភិបាលស្រមោលភូមានឹងបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលគ្មានការប្រាក់ចំនួន១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
រដ្ឋាភិបាលស្រមោលភូមា ឬហៅថា រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិ NUG បានសម្រេចចិត្ត ចេញមូលបត្របំណុលគ្មានការប្រាក់ដែលមានតម្លៃ ១ពាន់លានដុល្លារ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ មានគោលបំណងស្វែងភាពស្របច្បាប់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្លួន បន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានដណ្តើមអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន ជប៉ុន Nikkei។