សាយ សមិទ្ធិ

Articles by author សាយ សមិទ្ធិ

សមាគមម្រេច ទូងស្គរស្វែងរកដៃគូកែច្នៃម្រេច ដើម្បីជួយសង្រ្គោះទីផ្សារ

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
សមាគមម្រេចកំពតកំពុងដង្ហោយស្វែងរកដៃគូកែច្នៃម្រេចបន្ថែម ដើម្បីជួយសង្រ្គោះទីផ្សារដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រដាបត្រដុស ស្របពេលបរិមាណទិន្នផលផលិតបានកំពុងលើសតម្រូវការ ហើយតម្លៃក៏បានធ្លាក់ថ្លៃជាបណ្តើរៗផងនោះ។