សាយ សមិទ្ធិ

Articles by author សាយ សមិទ្ធិ

តំបន់​ខណ្ឌសែន​សុខ កំពុងក្លាយ​ជាចំណុច​ផ្ទាំងស៊ីប​សម្រាប់​ការវិនិយោគ

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ និង អ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាននៅកម្ពុជា សុទ្ធតែបានចាត់ទុក តំបន់ខណ្ឌសែនសុខ ជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដ៏មានសក្តានុពល និងទាក់ទាញខ្លាំងបំផុត​ក្នុងការ​វិនិយោគ​សាងសង់លំនៅដ្ឋាន តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម។ ជាក់ស្តែង តំបន់នេះបច្ចុប្បន្នប្រជុំទៅដោយ សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព ផ្សារទំនើប មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និង អាពាហ៍ពិពាហ៍ សណ្ឋាគារ និងផ្សារលក់ទំនិញដុំ។