សាយ សមិទ្ធិ

Articles by author សាយ សមិទ្ធិ

ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី រួម​ទុន​វិនិយោគ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​ដ៏​ធំ​មក​ពី​អាមេរិក

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ដែល​សាធារណជន​ទទួល​ស្គាល់​ថា ជា​អ្នក​ជំនួញ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​ឡូជីស្ទីក និង​ជាពិសេស លេច​ធ្លោ​នៅ​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​វិស័យ​សំណង់​និង ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​និង​តំបន់។