វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

Articles by category វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជា ចង់ក្រសោបយកការវិនិយោគជប៉ុន ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ឲ្យ​កាន់តែខ្លាំងក្លា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងជប៉ុន កំពុងបន្តនូវវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ខណៈដែលការវិនិយោគជប៉ុន ក៏ត្រូវបានប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប្រាថ្នាចង់ឱបក្រសោបខ្លាំងណាស់ដែរ។ យ៉ាងណាមិញ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក៏កំពុងខ្នះខ្នែង ក្នុងការចាប់យកការវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើន ពិសេស គឺការវិនិយោគក្នុងវិស័យ ទេសចរណ៍តែម្ដង។