វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

Articles by category វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរឹងមាំឆ្នាំ២០១៩

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អះអាងសារជាថ្មីម្តងទៀតមុននឹងបិទបញ្ចប់ឆ្នាំ២០១៩នេះថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនប្រកបដោយភាពរឹងមាំនៅឆ្នាំនេះ ក្នុងអត្រា ៧,១ ភាគរយ ។ ការអះអាងបែបនេះគឺផ្នែកតាមការវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសបរទេសបានវាយតម្លៃថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានកំណើនខ្ពស់ ជុំវិញ ៧ភាគរយនៅឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានការរួមចំណែកនៃកំណើនសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់ វិស័យកាត់ដេរ និង ភាពរឹងមាំនៃវិស័យទេសចរណ៍។