ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

Articles by category ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី អ្នកការទូតពាណិជ្ជកម្មដ៏ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការកៀរគរការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេស

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
បើនិយាយពីឈ្មោះអ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី សាធារណជនទូទៅប្រាកដជាបានដឹងច្បាស់ថា លោកគឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅកម្ពុជាដែលបានវិនិយោគក្នុងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនពិសេសនៅក្នុងវិស័យសំណង់ អចលនទ្រព្យ និង ដឹកជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទិក។