ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

Articles by category ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

ស្ថាបនិកធនាគារអេស៊ីលីដា ចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នជោគជ័យ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ស្ថាបនិកធនាគារអេស៊ីលីដា លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី បានចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗ ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំស្ថាប័ន ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ដោយផ្អែកទៅលើ បទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ ធនាគារអេស៊ីលីដា ដែលចាប់ផ្តើមចេញពី ដើមទុន ដែលជាគ្រាប់ពូជ ៦១ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក បានមកពី ជំនួយរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង កាលពីឆ្នាំ ១៩៩៣ និងបន្តរីកលូតលាស់រហូតដល់ បច្ចុប្បន្ន ដែលទុនរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យ ប្រមាណ ៨០០លានដុល្លារ និងទុនចុះបញ្ជី ប្រមាណ ៤០០លានដុល្លារ ហើយទ្រព្យសកម្ម គិតត្រឹមដំណាច់ខែ ៥ ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លងទៅនេះ មានចំនួនប្រមាណជាង ៥.៩00លានដុល្លារ។