ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

Articles by category ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

ឧញ៉ា សៀ ឫទ្ធី៖ ធនធានមនុស្សល្អ ចាំបាច់មានការអប់រំពីសាលាផង និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងផង

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
សេដ្ឋី និងជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូប គឺលោក ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី បានលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះថា ធនធានមនុស្ស​ពោរពេញ​ដោយ​សមត្ថភាព មិនត្រឹមតែមានការអប់រំខ្ពស់ពីសាលាមកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្ដែ ចាំបាច់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់ ដែលកើតចេញពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែង រាល់ទ្រឹស្ដីដែលបានរៀន។