#ធនាគារ

Articles by Tag ធនាគារ

ធនាគារ SBI LY HOUR មានទ្រព្យសកម្មជាង៧៦០លានដុល្លារ ក្រោយកម្លាយខ្លួនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជាង២ឆ្នាំ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារ SBI LY HOUR គឺជាធនាគារក្នុងស្រុកធំមួយ ដែលត្រូវបានកម្លាយខ្លួនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មកជាធនាគារពាណិជ្ជ ក្រោមការសហការវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឧកញ៉ា លី ហួរ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ជប៉ុន SBI Holdings កាលពីឆ្នាំ២០២០។ រយៈពេលជាង២ឆ្នាំនៃការក្លាយខ្លួនមកជាធនាគារពាណិជ្ជ SBI LY HOUR បានវិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរ ដោយក្នុងនោះ ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារនេះ បានកើនដល់ជាង ៧៦០លានដុល្លារអាមេរិក។