#ធនាគារ

Articles by Tag ធនាគារ

ជាប់​ចោទ​​​បទ​"រំលោភ​អំណាច" ប្រធានធនាគារ​មួយ​ជាប់​ពន្ធនាគារ ១៣ឆ្នាំ នៅវៀតណាម

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នៅប្រទេស​វៀតណាម ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​ធនាគារ​មួយ​ ឈ្មោះធនាគារ លំនៅដ្ឋាន មេគង្គ (Mekong Housing Bank) ត្រូវ​បាន​តុលាការ​កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ ១៣ឆ្នាំ ពីបទ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា រំលោភ​អំណាច និង​បង្ក​ការខាតបង់​ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​រដ្ឋ។