#ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម

Articles by Tag ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម

តើទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាង កម្ពុជា-ថៃ សម្រេចបានប៉ុន្មានលានដុល្លារនៅជិតពេញមួយឆ្នាំ២០២២?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា-ថៃ សម្រេចបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ៩ពាន់លានដុល្លារ នៅរយៈពេល១១ខែ ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលមានការកើនឡើងជាង ២៦% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសថៃ សម្រេចបានទឹកប្រាក់ ជាង១ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក បានកើនឡើងជាង ២៧% ខណៈការនាំចូលពីថៃ សម្រេចបានទឹកប្រាក់ជាង ៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងជិត ២៦% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំចក្រព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏។