#អង្គការសហប្រជាជាតិ

Articles by Tag អង្គការសហប្រជាជាតិ

របាយការណ៍ UN បង្ហាញថា ជិត១ភាគ៣ នៃអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារបែបបង្ខំ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
លទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO) បង្ហាញថា ជិត១ភាគ៣នៃពលករចំណាកស្រុក ដែលបម្រើការងារក្នុងផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កំពុងធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារបែបបង្ខំ ខណៈដែលអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី និងក្នុងប្រទេសថៃ ជួបប្រទះស្ថានភាពបែបនេះតិចជាង។