#សេដ្ឋកិច្ច-វៀតណាម

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ច-វៀតណាម

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម មានដំណើរយឺត នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះ!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
បីខែដំបូង ឆ្នាំ ២០១៩នេះ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម សម្រេចបានប្រមាណ ៦,៨ % ដែលមានការថយចុះបន្តិចធៀបនឹងត្រីមាសទី១កាលពីឆ្នាំ២០១៨ ដែលមាន៧,៤%។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម នៅដើមឆ្នាំនេះ ត្រូវបានដឹងថា គឺមានការចូលរួមមួយភាគធំ ពោលគឺប្រមាណជាង ៥១% មកពីវិស័យរោងចក្រផលិត និងសំណង់។ នេះបើតាម របាយការណ៍ ពីការិយាល័យស្ថិតិទូទៅរបស់វៀតណាម។