#វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា

Articles by Tag វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា

តើការខ្វះទឹកធ្វើស្រែប្រាំងឆ្នាំនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញអង្ករ និងសន្តិសុខស្បៀងដែរ ឬទេ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការណែនាំឱ្យប្រជាកសិករផ្អាកការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅរដូវប្រាំងលើកទីពីរ ដោយសារតែបារម្ភពីការខ្វះខាតទឹកបានក្លាយជារឿងចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកជំនាញ និងសាធារណជនយ៉ាងខ្លាំង។ ការណ៍នេះ ត្រូវបានអ្នកជំនាញកសិកម្មយល់ថា អាចដោយសារតែការធ្វើស្រែប្រាំងមានការកើនឡើង និងលើសពីសមត្ថភាពអាងស្តុកទឹកដែលមានស្រាប់ ស្របពេលដែលតម្លៃស្រូវកើនខ្ពស់។