សន ពុទ្ធិកា

Articles by author សន ពុទ្ធិកា

វិស័យ​សំណង់​និង​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​និង​ឆ្នាំ​ក្រោយ​នៅ​តែ​រក្សា​កំណើន​ល្អ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
មន្ត្រី​ជំនាញ ក៏​ដូចជា​​អ្នក​ជំនួញ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ដីធ្លី​និង​អចលនទ្រព្យ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា សុខភាព​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ និង​ឆ្នាំ​២០១៨​ខាង​មុខ នឹង​នៅ​តែ​មាន​ស្ថានភាព​ល្អ។ ល្អ​ត្រង់​ថា អ្នក​វិនិយោគ​មាន​ទំនុក​​ចិត្ត​លើ​ស្ថិរភាព​នយោបាយ និង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំង​ការ​ជឿជាក់​លើ​ភាព​ចាស់ទុំ​នៃ​អ្នក​នយោបាយ នៅ​កម្ពុជា​។