សន ពុទ្ធិកា

Articles by author សន ពុទ្ធិកា

ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក នៅតែចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគក្នុងប្រទេសថៃ ទោះបីសេដ្ឋកិច្ចថៃ កំពុងថមថយ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
បើទោះបីជា សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃ កំពុងថមថយចុះ ដោយសាររងឥទ្ធិពលពី សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកល ដែលបានព្យាករពី GDP ត្រូវបានទម្លាក់ចុះម្តងហើយ ម្តងទៀតនោះ ក៏នៅមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗមកពី សហរដ្ឋអាមេរិក បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសថៃ ដដែល។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃ។