សាយ សមិទ្ធិ

Articles by author សាយ សមិទ្ធិ

កម្ពុជា​រំពឹង​នាំ​ចេញ​ចេក​អំបូង​លឿង​ទៅ​ចិន ប្រមាណ​៣ម៉ឺន​តោន​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដំបូង ២០១៩​ខាង​មុខ​នេះ

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
កម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើការនាំចេញចេកអំបូងលឿងជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួន ចំនួនប្រមាណ ៣ម៉ឺនតោន ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន ដែលជាទីផ្សារធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានាដើមឆ្នាំ ២០១៩ខាងមុខនេះហើយ។