សម្រាំង

អត្ថបទដែលសម្រាំងដោយអ្នកនិពន្ធ

សង្គ្រាម​នៃ​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​កម្ពុជា​កំពុង​ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ការវិវត្ត​មក​ដល់​សម័យ​កាល​ព័ត៌មានវិទ្យា បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​នៅ​ក្នុង​បរិយាកាស​អាជីវកម្ម​កាន់តែ​មាន​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ក្នុង​នោះ អ្នក​ដែល​មិន​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ឬ​វិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ឲ្យ​ស្រប​ទៅ​តាម​សម័យ​កាល ឬ​ហៅ​ថា ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​តាម​បែប​ប្រពៃណី ហាក់​បី​ងាយ​នឹង​ប្រឈម​ការ​ដួល​រលំ​ច្រើន​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់។