#ចាក់វ៉ាក់សាំង

Articles by Tag ចាក់វ៉ាក់សាំង

កម្ពុជាបន្ថយរយៈពេលធ្វើចត្តាឡីស័កមកនៅត្រឹម៧ថ្ងៃ សម្រាប់អ្នកដំណើរពីបរទេសដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះ អ្នកដំណើរពីបរទេសដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង ឬចាក់មិនពេញលេញ។ ការកែសម្រួលថ្មីនេះ គឺមានការបន្ថយរយៈពេលធ្វើចត្តាឡីស័កពីរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ មកត្រឹមរយៈពេល ០៧ថ្ងៃវិញ។