#កូវីដ១៩នៅឥណ្ឌា

Articles by Tag កូវីដ១៩នៅឥណ្ឌា

ឥណ្ឌាគ្រោងបង្កើនថវិកាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់៦ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២១

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមានគម្រោងបង្កើនខ្ទង់ថវិកាលើការចំណាយលើវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាង ៦ពាន់២រយលានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីប្រើប្រាស់ចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ដែលកំពុងមានតម្រូវការវ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។ នេះបើតាមប្រភពចំនួនពីរ ពីខាងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា ប្រាប់ទៅទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន Reuters។