#កូវីដ១៩នៅថៃ

Articles by Tag កូវីដ១៩នៅថៃ

ការទូទាត់សងសំណងធានារ៉ាប់រងកូវីដ-១៩ នៅថៃ បានកើនឡើងដល់ជិត២ ពាន់លានដុល្លារនៅចុងខែមីនា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សមាគមធានារ៉ាប់រងទូទៅថៃ (TGIA) រំពឹងថាតម្លៃ ការទូទាត់សងសំណងសរុបនៃសេវាធានារ៉ាប់រងកូវីដ១៩សរុបនៅក្នុងប្រទេសថៃ គិតត្រឹមដំណាច់ខែមីនាកន្លងទៅនេះ នឹងមានដល់ជាង១ពាន់៧រយលានដុល្លារ ខណៈដែលនៅដំណាច់ខែមិថុនា សមាគមរំពឹងថា ទំហំនៃការទូទាត់សំណងនឹងកើនដល់ជាង៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាថ្ងៃត្រូវផុតកំណត់សម្រាប់គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងកូវីដទាំងអស់ នៅក្នុងប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសថៃ។