#ដូណាល់ត្រាំ

Articles by Tag ដូណាល់ត្រាំ

Youtube ក៏ផ្អាកគណនីលោក ដូណាល់ត្រាំជាបណ្ដោះអាសន្នដែរ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
សារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា បានផ្សាយថា គណនី Youtube របស់លោក ដូណាល់ត្រាំ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន សម្រេចផ្អាកដំណើរការ និងហាមការសរសេរ Commentជាបណ្ដោះអាសន្ន។