#ព្រឹត្តិការណ៍សហគន៍២០កុម្ភៈ

Articles by Tag ព្រឹត្តិការណ៍សហគន៍២០កុម្ភៈ

កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន៣៤៤នាក់ទៀតខណៈអ្នកជាសះស្បើយមាន២៩នាក់

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ខែមេសាឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន៣៤៤នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន២៩នាក់។