#កូវីដ១៩-វៀតណាម

Articles by Tag កូវីដ១៩-វៀតណាម

ស្ថានទូតខ្មែរប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយផ្ទុះកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍នៅវៀតណាម ជាង៨០ករណី

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រទី ២៩មករា បានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានិងស្នាក់នៅ ក្នុងប្រទេសវៀតណាម ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងអនុវត្តវិធានការការពារសុវត្ថិភាព ក្រោយរកឃើញនូវបណ្តុំ នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនករណី។